< Terug naar vorige pagina

Project

Talen verzamelen en in kaart brengen. Taalatlassen, vergelijkende grammatica's en ethnolinguïstiek in de lange 19e eeuw

Dit onderzoeksproject gaat over hoe de talen van de wereld in kaart werden gebracht en in de 19e eeuw deel gingen uitmaken van de taalwetenschap, linguïstiek.

Datum:1 okt 2018  →  Heden
Trefwoorden:language atlases, comparative grammars, ethnolinguistic classification
Disciplines:Linguïstiek, Curatoriële en aanverwante studies, Geschiedenis, Andere geschiedenis en archeologie, Kunststudies en -wetenschappen, Artistiek ontwerp, Audiovisuele kunst en digitale media, Erfgoed, Muziek, Theater en voorstelling, Visuele kunsten, Andere kunsten, Productontwikkeling, Studie van de regio's