< Terug naar vorige pagina

Project

Taalmanagement: naar een dynamisch model van taalcompetenties voor internationale bedrijven in Vlaanderen.

Multinationals zijn actief in verschillende landen en hun werknemers behoren dan ook vaak tot verschillendetaalgebieden, elk met hun eigen moedertaal. Vanuit een managementsperspectief is het van groot belang dat decommunicatie tussen medewerkers en met de klanten zo efficiënt mogelijk verloopt. Daarom wordt vaak gekozenvoor een taalbeleid waarbij één enkele voertaal (meestal Engels) wordt gebruikt, in de veronderstelling dat dergelijkbeleid alle communicatieproblemen oplost. Maar als niet alle klanten of medewerkers dat Engels vlot beheersen,dan introduceer je op deze manier terug nieuwe problemen in de communicatie, waarvoor dan terug nieuweoplossingen bedacht moeten worden. Het zou dus erg handig zijn om de mogelijke gevolgen van een dergelijketaalbeleid te kunnen voorspellen.Met dit onderzoek willen we een dynamisch model ontwikkelen dat bedrijven toelaat om net dit soort gevolgen temodelleren en te voorzien, nog voor ze strategische keuzes moeten maken. We brengen daarvoor specifiekefactoren in kaart die het slagen of het falen van een taalbeleid beïnvloeden, en we bestuderen de internesamenhang tussen deze indicatoren.Daarvoor gebruiken we verschillende onderzoeksmethodes (enquêtes, observaties, focus groepen, interviews) ineen multinational in Vlaanderen. We zullen ook nagaan in welke mate de specifieke sector waarin het bedrijf actiefis, een weerslag heeft op de onderlinge verhoudingen van de indicatoren.We bestuderen in dit project één enkele sector (scheikundige sector), waaruit we één bedrijven van nabij gaanvolgen (BASF).Dit onderzoeksproject is de eerste fase in het ontwikkelen van een flexibel en dynamisch model waarmee we de correlatiesen verhoudingen in kaart brengen tussen de verschillende indicatoren die een impact hebben op het taalbeleid. Ditmodel kan dan worden ingezet als een instrument waarmee de gevolgen van een taalbeleid kunnen wordenaangegeven.
Datum:1 apr 2016  →  31 mrt 2017
Trefwoorden:TAAL VOOR SPECIFIEKE DOELEINDEN, TAALBELEID, BEDRIJFSTAAL, TAALPLANNING
Disciplines:Economische ontwikkeling, innovatie, technologische verandering en groei, Management