< Terug naar vorige pagina

Project

Taal en tewerkstelling. Een sociolinguïstisch-etnografische studie van de activering van anderstalige werkzoekenden in Vlaanderen (01N02017)

Dit project behelst een sociolinguïstisch-etnografische analyse van de activeringstrajecten die anderstalige werkzoekenden doorlopen onder begeleiding van de Vlaamse overheidsdienst VDAB. De analyse heeft tot doel inzicht te verwerven in de verschillende stadia van deze trajecten, waarbij de focus ligt op de relatie tussen kleinschalige interactionele praktijken, beleidsvereisten en publieke macro-discoursen over integratie, taaldiversiteit en werk.

Datum:1 jan 2017  →  Heden
Trefwoorden:werk, taalbeleid, meertaligheid
Disciplines:Talen, Linguïstiek, Literatuurwetenschappen, Sociolinguïstiek, Discoursanalyse