< Terug naar vorige pagina

Project

SWAMP: Schistosomiasis in West-Uganda: Analyse en in kaart brengen van de prevalentie

In 2014 benadrukte de WHO door vectoren overgedragen ziekten als een prioriteit voor de volksgezondheid van de wereld voor meer dan 1 miljard mensen, voornamelijk in ontwikkelingslanden. Van deze ziekten staat schistosomiasis op de tweede plaats na malaria in termen van prevalentie en morbiditeit. In Oeganda zijn veel regio's ernstig getroffen door de ziekte en er zijn kennishiaten op de prevalentie en overdracht, vooral in afgelegen gebieden. Met dit project willen we het verzamelen van gegevens tussen gezondheidswerkers stroomlijnen, schistosomiasis-prevalentiegegevens centraliseren met voldoende details om plaatselijke onderzoekers en beleidsmakers te helpen bij het gebruik van deze gegevens om hun dynamiek beter te begrijpen, interventies te richten en hun impact te bewaken.

Datum:1 apr 2019  →  Heden
Trefwoorden:schistosomiasis
Disciplines:Epidemiologie, Omgevingswetenschappen en management niet elders geclassificeerd