< Terug naar vorige pagina

Project

subsidie woordenboek Vlaamse dialecten Nederlandse Taalunie (42G02313)

De middelen van de Nederlandse Taalunie kunnen aan de volgende werkzaamheden worden

besteed:

verzamelen, verwerken en ontsluiten van dialectgegevens voor het woordenboek;

de inhoudelijke voorbereiding van afleveringen aansluitend bij eerder afgewerkte

onderdelen, conform de algemene indeling (Landbouw - Niet-agrarische

Vakwoordenschat - Aigemene Woordenschat) en de bijbehorende subcategorieen;

Onder de boven beschreven inhoudelijke voorbereiding ressorteren eveneens:

het organiseren van additionele opvraging waar nodig;

het vervaardigen van digitale lemma's en de controle van de correctheld van het

digitale tekstmateriaal;

de bedoelde inhoudelijke voorbereiding betreft o.a., zonder daartoe beperkl Ie zijn:

de aflevering 'Gewassen: algemeen' (IftND deell), gepland voor 2013;

de aflevering 'Paard II' (WVD deell), gepland voor 2014;

de anevering 'Bewegingen en ziekten I' (WVD deellll), gepland voor 2015;

de anevering 'Bewegingen en ziekten II' (VlND"deellll), gepland voor 2016;

de ontwikkeling van een digitale omgeving waarin de woordenboekgegevens en

bijbehorende materialen zijn opgeslagen, conform hetgeen is bepaald in artikel 4, 2e, 3e

en 4e lid van hel Besluil van de Vlaamse Regering.

Datum:1 jan 2013  →  31 dec 2017
Trefwoorden:nederlandse dialecten
Disciplines:Literatuurwetenschappen, Talen