< Terug naar vorige pagina

Project

Study comparing systems restraining bovine animal by inversion or other unnatural position with systems maintaining animals in the up-right position taking into account the welfare aspects as well as the socio-economic implications (BOREST)

Centrale onderzoeksvraag/doel
Hoe scoren de verschillende fixatietechnieken voor de rituele slachting van runderen op het vlak van dierenwelzijn, religieuze acceptatie en arbeids- en economische aspecten? Vaak worden runderen in het kader van een rituele slachting niet verdoofd. Het dier staat ofwel rechtop, ofwel wordt het op de zijde of de rug gedraaid. Tot nu toe is niet bekend welk van de verschillende vigerende fixatiesystemen (en –boxen) welke invloed hebben op het dierenwelzijn, noch op de socio-economische en culturele aspecten. De bedoeling van dit onderzoeksproject is om via een vergelijking op het gebied van welzijn en techniek, en participatieve interviews met de betrokken partijen bij een rituele slachting te komen tot een gedocumenteerd advies met het nodige draagvlak bij de betrokken religies.

Onderzoeksaanpak
We maken een inventaris van de systemen die momenteel gebruikt worden in slachthuizen voor halal en kosher vlees in de Europese lidstaten, en in een aantal non-EU landen. In de landen van de projectpartners bevragen we de slachthuisuitbaters individueel voor meer gedetailleerde informatie en we bezoeken er een aantal om het welzijn van de runderen te beoordelen en medewerkers te interviewen. Tijdens stakeholdermeetings en bijeenkomsten met religieuze autoriteiten toetsen we de haalbaarheid van verschillende scenario's in het licht van dierenwelzijn, de arbeidsomstandigheden en -veiligheid, de kosten van de verschillende boxen en de religieuze acceptatie van verschillende fixeermethodes.

Relevantie/Valorisatie
In veel Europese landen worden runderen tot op heden onverdoofd geslacht, o.a. voor halal en kosher vlees. We verwachten dat we een duidelijk beeld krijgen van de beste fixeermethode voor onverdoofd te slachten runderen in termen van dierenwelzijn. We verhelderen in welke mate deze methode socio-economisch haalbaar is. We formuleren aanbevelingen voor de betrokkenen en de overheid op basis van de grondige vergelijking van de systemen.

Financiering
DG SANCO

Externe partner(s)
Bar Ilan University
INRA - Institut National de la Recherche Agronomique
Institut de l’Elevage — French Livestock Institute (IDELE)
Institut de Recerca I Technologia Agreoalimentaries
Institut de Recherches et d’Etudes sur le Monde Arabe et Musulman
Royal Veterinary College
University of Perugia
Wageningen UR - Livestock Research
Datum:7 dec 2012 →  6 jun 2014