< Terug naar vorige pagina

Project

Studies naar de werkingswijze van een nieuwe plantengroeiregulator

Dit project heeft als doel het karakteriseren van de werkingswijze van A68. Deze nieuwe plantengroei activator werd eerder geïdentificeerd via een chemische genetische screening en aangetoond om de plantengroei te verbeteren van Arabidopsis planten die in vitro opgegroeid werden onder normale en osmotische stressomstandigheden of onder droogtestress in de bodem. We zullen thermische proteoom-profielen gebruiken om de eiwitinteracties met A68 te volgen via multiplexed kwantitatieve massaspectrometrie en gebruik maken van genexpressiestudies. Gedetailleerde dissectie van de effecten van deze chemische activator op transcript- en eiwitniveau zal inzichten leveren over de moleculaire mechanismen die de verbeterde fenotypen van plantengroei bepalen. De verkregen informatie zal uiteindelijk leiden tot de ontdekking van nieuwe kandidaatgenen voor het verhogen van de oogstopbrengst en/of het verbeteren van de abiotische stresstolerantie.

Datum:1 jan 2018  →  Heden
Trefwoorden:plantengroei activator
Disciplines:Andere landbouw, bosbouw, visserij en aanverwante wetenschappen, Productie van landbouwdieren, Landbouw, land- en landbouwbedrijfsbeheer, Plantenbiologie, Productie van landbouwgewassen