< Terug naar vorige pagina

Project

Studie van RNA-interferentie gebaseerde antivirale immuniteit in insecten door middel van een geïntegreerde aanpak in Schistocerca gregaria en Drosophila melanogaster.

RNA(i) interferentie is een posttranscriptioneel gen-inhiberend mechanisme dat gemedieerd wordt door kleine (small) (s)RNA molecules. In het kort, sRNAs worden geïncorporeerd in een RNA-induced silencing complex (RISC), dat daarna geleid wordt naar messenger RNA via Watson-Crick basenparing. Vervolgens zal het effector proteïne van RISC, een Argonaute proteïne, het specifiek transcript inhiberen of degraderen met onderdrukking van de genexpressie tot gevolgd. In insecten, de sRNAs worden in drie hoofdgroepen geclassifiseerd naargelang met welk Argonaute proteïne ze in RISC interageren: micro (mi)RNAs, interageren met Ago1; small interfering (si)RNAs, interageren met Ago2; en PIWI-interacting (pi)RNAs. Deze classificatie wordt verder ondersteund door de biologische processen waarin deze sRNA betrokken zijn: miRNAs controleren voornamelijk de expressie van endogene genen, mogelijk betrokken bij de regulatie van elk biologisch proces; siRNAs zijn belangrijke antivirale effectoren; en piRNAs beschermen de genomische integriteit door de activiteit te controleren van mobile genetische agentia, zoals transposons.

Deze doctoraatsthesis biedt inzicht in de RNAi-gebaseerde antivirale immuniteit in insecten van de ordes lepidoptera en orthoptera, specifiek in cellijnen afkomstig van Bombyx mori en Trichoplusia ni, alsook in de sprinkhanen Schistocerca gregaria en Locusta migratoria. In de eerste plaats rapporteren we de belangrijke rol van de siRNA cascade in immuniteit tegen persistente en acute virale infecties in lepidoptera cellijnen. We demonstreren dat de overexpressie van sleutel effectoren van deze cascade leidt tot een verbeterde verdediging tegen een acute virale infectie in T. ni cellen. Ten tweede presenteren we data die een antivirale functie van de piRNA cascade in lepidoptera cellen demonstreert. Dit geeft een sterke indicatie weer van een functionele diversificatie van dit mechanisme in insecten. Ten derde biedt dit manuscript een algemeen overzicht van de sRNA cascade in de sprinkhaan S. gregaria. Bovendien demonstreren we in dit kader een antivirale rol van de siRNA cascade in L. migratoria, alsook een rol van de piRNA cascade in de controle van transposons.

The resultaten die in deze doctoraatsthesis gepresenteerd worden geven een overzicht van de sRNA mechanismen in lepidoptera en orthoptera, alsook nieuwe inzichten in de rol van deze mechanismen in antivirale en antitransposon cascades in deze insect ordes.

Datum:1 okt 2013 →  27 jun 2018
Trefwoorden:Drosophila melanogaster, Schistocerca gregaria, RNA
Disciplines:Dierkundige biologie, Genetica
Project type:PhD project