< Terug naar vorige pagina

Project

Studie van de ecologie van het insertie-element IS1071 en zijn bijdrage aan microbiële adaptatie in een brede gemeenschap

Horizontale genoverdracht in microbiële gemeenschappen speelt een essentiële rol bij de aanpassing van hun gemeenschapsleden en de gemeenschap zelf aan veranderingen in het milieu. Typische voorbeelden zijn aanpassingen die eigenschappen verlenen als antibioticaresistentie, metaalresistentie en katabolisme van xenobiotische organische stoffen. Onder de dragers die horizontale genoverdracht regelen, bevinden zich conjugatieve elementen zoals plasmiden en insertie (IS) -elementen. Conjugatieve elementen dragen de adaptieve eigenschappen over tussen verschillende organismen, terwijl IS-elementen een rol kunnen spelen bij het verwerven van de eigenschappen door de conjugatieve elementen die de laterale overdracht van deze eigenschappen versnellen. Hoewel er veel informatie bestaat over de moleculaire mechanismen van genverwerving die wordt beheerst door IS-elementen, is er minder informatie, en dit in tegenstelling tot plasmiden, over hun bijdrage aan horizontale genoverdracht en microbiële aanpassing in een bredere gemeenschapscontext. Dit project beoogt een beter begrip te verwerven van de bijdrage van het IS-element IS1071 aan genetische adaptatie op gemeenschapsniveau.

Datum:16 feb 2021 →  Heden
Trefwoorden:insertion sequence
Disciplines:Bodembiologie
Project type:PhD project