< Terug naar vorige pagina

Project

Studie naar de onderliggende mechanismen van het ontstekingsremmende effect van de nervus vagus in de darm.

Postoperatieve ileus (POI) is een frequent voorkomend ziektebeeld dat na bijna iedere abdominale chirurgische procedure optreedt. Het wordt gekenmerkt door verminderde contracties van de darm en leidt tot misselijkheid, braken, obstipatie en verlengde hospitalisatie. Recente bevindingen laten zien dat intestinale ontsteking uitgelokt door manipulatie van de darm het belangrijkste onderliggend mechanisme voor het onstaan van POI is. Wij hebben onlangs ontdekt dat elektrische stimulatie van de nervus vagus resulteert in reductie van ontstekingsparameters en verbetering van POI. Deze zogenaamde cholinerge anti-inflammatoire signaaltransductie, gemedieerd door de nervus vagus, is een nieuw mechanisme waarmee het immuunsysteem wordt gecontroleerd en excessive ontsteking en weefselschade wordt voorkomen. Hoe de nervus vagus precies zijn anti-inflammatoire effect uitoefent in het darmkanaal blijft vooralsnog onduidelijk. Daarom zullen wij in dit project exploreren wat de target cellen van de nervus vagus ziijn, met een focus op lokale macrofagen en mestcellen. Daaropvolgend zullen wij de therapeutische potentie van pharmacologische activatie van cholinerge anti-inflammatoire systeem ter behandeling van POI evalueren. De kennis verkregen met die project zal meer inzicht verschaffen in de pathofysiologie van POI en heeft de potentie om nieuwe therapeutische targets voor modulatie van intestinale ontsteking te ontdekken.
Datum:1 okt 2011  →  30 sep 2017
Trefwoorden:Vagus nerve, Anti-inflammatory, Postoperative ileus, Enteric neurons, Mast cells, Resident macrophages, Alpha7-nicotinic receptor
Disciplines:Laboratoriumgeneeskunde, Palliatieve zorg en zorg rond het levenseinde, Regeneratieve geneeskunde, Andere basiswetenschappen, Andere gezondheidswetenschappen, Verpleegkunde, Andere paramedische wetenschappen, Andere translationele wetenschappen, Andere medische en gezondheidswetenschappen