< Terug naar vorige pagina

Project

Studie naar de cel-cel interacties die familiale mediterrane koorts veroorzaken.

'Familiale Mediterrane Koorts' (FMK) is een auto-inflammatoire ziekte veroorzaakt door mutaties in het gen dat codeert voor Pyrin. FMFgeassocieerde Pyrin mutanten veroorzaken ongepaste inflammasoom activering waardoor buitensporige aanmaak van Interleukin (IL)-1β koortsaanvallen, gewrichtspijn, buikpijn en huidontsteking veroorzaakt bij FMF-patiënten. Wij willen de cellulaire interacties blootleggen waarmee inflammasoom- en IL- 1β-geïnduceerde signaalroutes auto-inflammatie in FMF aandrijven. We zullen op een genetische manier hetzij IL-1β-productie hetzij IL- 1β-responsen op een celtype specifieke manier uitschakelen in een FMF muismodel, waardoor we deze cellulaire drijfveren van FMFgerelateerde auto-inflammatie bij muizen zullen identificeren. Tegelijkertijd zullen we transcriptomen en celoppervlakte-eiwitten van individuele cellen in deze FMF-muizen profileren. Dit zal specifiek de genexpressieprogramma's onthullen van cellen die de IL-1β-receptor op hun oppervlak vertonen. Verder zullen we inflammasoomactivering en IL-1β-stimulatie-experimenten uitvoeren die respectievelijk IL-1β-producerende en IL-1β-reagerende immuuncellen zullen identificeren uit FMF-patiënten. Cellulaire inzichten in hoe inflammasomen en IL-1β samenwerken om autoinflammatie aan te drijven kan verbeterde celtype specifieke therapeutische benaderingen mogelijk maken voor FMF, en kan kennis opleveren die zal helpen om andere inflammasoom- en IL- 1β-aangestuurde ontstekingsziekten beter te begrijpen.
Datum:1 jan 2022 →  Heden
Trefwoorden:INFLAMMASOOM, AUTO-INFLAMMATION
Disciplines:Inflammatie, Cellulaire signaaltransmissie