< Terug naar vorige pagina

Project

Studie m.b.t. diskwalificaties als sanctiemaat in het Nationale (rechts) regime van de lidstaten van de Europese Unie ( Project op voorstel van de Europese Commissie).

De studie is tweeledig: in de eerste plaats wordt een overzicht gegeven van de huidige stand van zaken i.v.m diskwalificaties in de EU, zowel op Nationaal vlak (definitie, gevolgen, modaliteiten m.b.t. opleggen en uitvoeren etc.) als inzake grensoverschrijdende situaties (samenwerking etc.) a.d.h.v. een grondig onderzoek en bijbehorende questionnaire. Vervolgens worden de gegevens geanalyseerd en worden voorstellen geformuleerd voor de toekomstige legislatieve voorstellen van de EU (Europese Commissie).

Datum:23 dec 2010 →  22 feb 2012
Trefwoorden:diskwalificaties, EU-lidstaten, sancties
Disciplines:Rechten