< Terug naar vorige pagina

Project

Structurele financiering instituten: projectfinanciering CENSTAT voor fundamenteel onderzoek (R-4268)

Het nieuwe BOF-financieringsprogramma 'structurele financiering van de instituten' is een programma dat wordt ingezet ter ondersteuning van het speerpunten beleid van de UHasselt. In overeenstemming met het Beleidsplan Onderzoek (2011-2015) (SD 1- OD1) kent de onderzoeksraad sinds 2012 jaarlijks aan de instituten structureel BOF-middelen toe voor de uitbouw van het fundamenteel onderzoek binnen deze instituten. Deze middelen worden ingezet op onderzoekslijnen gedefinieerd in het strategisch plan van CENSTAT
Datum:1 okt 2012  →  31 dec 2018
Trefwoorden:ASYMPTOTISCHE THEORIE, BOOTSTRAP, EPIDEMIOLOGIE EN VOLKSGEZONDHEID, GECENSUREERDE DATA, GECLUSTERDE DATA, KLINISCHE STUDIES, MODELLEN INFECTIEZIEKTES, MULTIVARIATE DATA, ONTBREKENDE WAARDES, PSYCHOMETRIE, QUANTITATIEVE RISICOBEOORDELING, SMOOTHING
Disciplines:Toegepaste wiskunde in specifieke velden, Statistische en numerieke methoden, Scientific computing, Bio-informatica en computationele biologie, Maatschappelijke gezondheidszorg, Gezondheidswetenschappen, Publieke medische diensten