< Terug naar vorige pagina

Project

Structurele en functionele studies van S-lagen in pathogene bacilli. (FWOAL969)

S-lagen zijn 2D kristallijne eiwitlagen die het celoppervlak van vele bacteriën en nagenoeg alle Archaea bedekken. Hun aanmaak vereist een energetisch zware investering van de cellen. Gedacht wordt dat
S-lagen een rol spelen als exoskelet en in de bescherming tegen schadelijke omgevingsfactoren, dienst doen als moleculaire zeef, of een rol spelen in het contact met de gastheer in het geval van pathogene bacteriën. Bacillus anthracis, de verwekker van miltvuur, vormt een interessant model voor de studie van S-lagen. In zijn vegetatieve vorm bezit de bacterie twee onderling exclusieve S- lagen, Sap en EA1, die achtereenvolgens het celoppervlak bedekken in functie van de groeifase van de bacterie. Ons recent onderzoek heeft blootgelegd dat het verbreken van S-lagen een belovende therapeutische werking heeft tegen pathogene bacteriën. Voortbouwend op deze bevinding wordt in dit project de vraag
gesteld waarom bacteriën een energetisch belastende omschakeling ondergaan van hun S-lagen. Hiervoor zal de rol van S-lagen in bacteriële virulentie in meer detail bestudeerd worden, en zal er gezocht worden naar de receptoren die instaan voor de S-laag afhankelijke aanhechting van bacteriën aan het gastheerweefsel. Vervolgens zal bestudeerd worden hoe en waarom de omgevingsfactoren voor een omschakeling zorgen van de S-laag. Deze gecombineerde studies zullen fundamenteel inzicht geven in de biologische functie van S-lagen, hun opbouw, alsook hun rol tijdens infectie door pathogene bacilli.
Datum:1 jan 2020 →  Heden
Trefwoorden:Structural Biology, bacterial cell surface, protein self-assembly, bacterial adherence, exoskeletons, Cell development, antimicrobials, infectious disease
Disciplines:Bacteriologie, Karakterisering van biologisch actieve (macro)moleculen, Cytoskelet, Proteïnen