< Terug naar vorige pagina

Project

Strategieën voor procesvoering en het handelsrecht in laatmiddeleeuws Brugge (3G004119)

Het vijftiende-eeuwse Brugge is een goed voorbeeld om een U+200BU+200Bmiddeleeuwse handelswet te bestuderen. Al in de laatste
In de dertiende eeuw was Brugge het belangrijkste commerciële knooppunt tussen de Middellandse Zee en
de Noordzee en trok meer buitenlandse handelaren aan dan welke andere Europese stad dan ook. Beide prinselijk
en stadsbesturen probeerden buitenlandse handelaren vrede, fysieke bescherming en legale markten aan te bieden
veiligheid door wetgeving en verleende collectieve privileges aan buitenlandse 'naties' (inclusief een graad
van 'consulaire gerechtigheid' tot op zekere hoogte autonoom georganiseerd onder de handelaren in hun
'natie'). Maar de vraag is nog steeds welk juridisch en institutioneel niveau het laagst is gegarandeerd
transansiekosten en dus de beste bevorderde commerciële groei. Daarom moeten we: 1 ° de
wetgeving van de handel aan de ene kant de stedelijke rechtbanken van Brugge en aan de andere kant de
centrale rechtbanken van Vlaanderen en de Bourgondische staat; 2 ° bestudeer het beleid van de stedelijke en prinselijke
overheden bij het creëren van een veilig handelsklimaat; 3. onderzoek de juridische strategieën ingezet door
de internationale kooplieden in Brugge en de instellingen en mechanismen tot hun beschikking om
hun belangen verdedigen. Onze hypothese is dat procederende partijen in feite op verschillende niveaus van 'forum shopped' zijn
wet om de gunstigste resultaten te behalen, om de mogelijkheid van beroep te vermijden, of omdat
bewijsregels waren anders.

Datum:1 jan 2019 →  Heden
Trefwoorden:laatmiddeleeuws Brugge
Disciplines:Geschiedenis