< Terug naar vorige pagina

Project

Strafrechtelijke onderzoeksbevoegdheden na de schuldverklaring aan een misdrijf.

De vrij duidelijke waterscheidingslijn tussen de fase vóór en die ná de definitieve veroordeling tot de strafrechtelijke sanctie liet toe deze fasen te onderwerpen aan een gescheiden regime op het vlak van rechten, bevoegdheden en rechtsbescherming. Het klassieke dogmatisch en politiek misschien handige status-quo is om verschillende redenen verstoord geraakt: de mensenrechten zijn uitdrukkelijk doorgetrokken naar de fase van de strafuitvoering; politie en parket leggen er zich steeds minder bij neer dat een ontvluchte veroordeelde ongemoeid wordt gelaten tot de verjaring van de straf intreedt; en de overheid beseft steeds meer dat ze een categorie gevaarlijke veroordeelden noch tijdens de strafuitvoering, noch daarna, uit het oog mag verliezen. Wij moeten dus op zoek naar een nieuw evenwicht. Het doel van het onderzoek is het vastleggen van algemene beginselen als basis voor een wettelijk kader voor indringende onderzoeks-bevoegdheden in de fases van de straftoemeting en de strafuitvoering, in het licht van de regeling van vergelijkbare bevoegdheden in de fase vóór de veroordeling. Verder zal worden nagegaan of een verregaande integratie van deze regimes mogelijk en wenselijk is.
Datum:1 jan 2008  →  31 dec 2011
Trefwoorden:Criminal investigation
Disciplines:Rechten