< Terug naar vorige pagina

Project

Steunpunt Gelijkekansenbeleid (2012-2015).

Het steunpunt wil de Vlaamse overheid wetenschappeiijk ondersteunen op het vlak van gelijke kansen. Dit gebeurt door opeen geïntegreerde manier multidisciplinaire expertise en onderzoekspotentieel te ontwikkelen en ter beschikking stellen.Tevens wii het steunpunt de gegevens, de analyses en onderzoeksresultaten gestructureerd en gericht ontsluiten naar dedoelgroepen, andere actoren en het brede publiek.
Datum:1 jan 2012  →  30 jun 2016
Trefwoorden:VLAANDEREN, BELEIDSONDERZOEK, GELIJKE KANSEN
Disciplines:Toegepaste economie, Toegepaste sociologie, Beleid en administratie, Sociale psychologie, Sociale stratificatie, Sociale theorie en sociologische methoden, Sociologie van levensloop, gezin en gezondheid, Andere sociologie en antropolgie
Project type:Samenwerkingsproject