< Terug naar vorige pagina

Project

Stemmen uit het verleden. Digitaliseren en ontsluiten van dialectopnames gemaakt in de jaren U+201960 en U+201970 door het U+2018Seminarie voor Nederlandse Taalkunde en Vlaamse DialectologieU+2019 (05C02012)

Het project U+2018Stemmen uit het verledenU+2019 (= werktitel) is een aanvulling bij het lopende project voor een multimediale website voor dialectologie en variatielinguïstiek in Vlaanderen. In het kader van dat lopende project werden al ongeveer 500 dialectopnames die in de jaren U+201960 en U+201970 werden opgenomen door het toenmalige U+2018Seminarie voor Nederlandse Taalkunde en Vlaamse DialectologieU+2019, gedigitaliseerd en samengebracht op een website. In totaal bevat de collectie magneetbanden ongeveer 750 banden met dialectgesprekken, die overal in Vlaanderen en in Frans- en Zeeuws-Vlaanderen werden opgenomen. De plaatsen waarvoor een geluidsopname beschikbaar is, werden overzichtelijk op een kaartje van het dialectgebied geplaatst. Alle metadata van de opnames (gegevens van de informant, technische gegevens van de opname, eventuele informatie over het onderwerp en de kwaliteit van het gesprek), die door de opnameleiders op papieren fiches waren genoteerd, werden bij elkaar gebracht in een digitale database. Dit aanvullende project heeft als doel om ook de ongeveer 250 nog niet gedigitaliseerde magneetbanden te digitaliseren en ze eveneens online beschikbaar te maken. Bovendien zullen een 150-tal opnames beluisterd worden en zal er een samenvatting gemaakt worden van wat er op de band te horen is. Op die manier wordt de inhoud van de geluidsbanden beter ontsloten en kan er gericht gezocht worden naar opnames over bepaalde onderwerpen, zoals bv. de Eerste Wereldoorlog, bepaalde beroepen, traditionele landbouwwoordenschat enz.

Datum:1 jan 2013  →  31 okt 2015
Trefwoorden:dialecten
Disciplines:Linguïstiek