< Terug naar vorige pagina

Project

STEAM, een motor voor UNA Europa De ontwikkeling en verankering van een STEAM benadering voor UNA Europa en haar creatieve eco-systemen. (STEAM.E.UNA.E)

Dit project ambieert een universiteit brede blauwdruk uit te werken inzake STEAM, zowel op het vlak van onderwijs als in termen van valorisatie. Daarnaast wordt ruimte voorzien om relevante indicatoren te ontwikkelen en te valideren op het niveau van de UNA Europa universiteiten en hun innovatieve (en creatieve) eco-systemen. Het ontwikkelen en toepassen van dit kader (inclusief indicatoren) binnen UNA Europa moet toelaten om gerichte ontwikkelingstrajecten inzake duurzame, recurrente, STEAM praktijken vorm te geven. Dit project zal UNA Europa partners helpen bij het uitdiepen van zowel onderwijs als valorisatie-activiteiten. Daarnaast verwachten we ook een positieve bijdrage tot UNA Europa zelf, meer in het bijzonder het creëren van voldoende kritische massa die aansluit bij de KIC ontwikkelingen inzake culturele en creatieve sectoren (CCSI).

Datum:1 nov 2021 →  Heden
Trefwoorden:STEAM, higher education, third-mission, CCSI, Arts and heritage
Disciplines:Curriculum en pedagogiek van kunsten, media en communicatie, Culturele economie, economische sociologie, economische antropologie, Culturele participatie, Kunst- en cultuurbeleid, Erfgoed en culturele conservatie, Artistiek ontwerp niet elders geclassificeerd, Cognitieve en perceptuele ontwikkeling, Cognitieve processen, Innovatie, onderzoek en ontwikkeling, technologische verandering, intellectuele eigendomsrechten, Cultureel management, Human resource management, Innovatie en technologiemanagement, Curriculum en pedagogische theorie en ontwikkeling, Onderwijsbeleid, Onderzoeks-, wetenschaps- en technologiebeleid