< Terug naar vorige pagina

Project

Standaardisatie van MR binnen het multinationaal CENTER-TBI (Comparative European NeuroTrauma Effectiveness Research)-project.

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de opdrachtgever. UA levert aan de opdrachtgever de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.
Datum:1 mrt 2015 →  20 sep 2016
Trefwoorden:MRI
Disciplines:Multimediaverwerking, Biologische systeemtechnologie, Biomateriaal engineering, Biomechanische ingenieurswetenschappen, Medische biotechnologie, Andere (bio)medische ingenieurswetenschappen, Signaalverwerking