< Terug naar vorige pagina

Project

Stabiliteit van (semi-) droge plantgebaseerde systemen

Naar aanleiding van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen, opgesteld door de Verenigde Naties, is een toename van de consumptie van plantgebaseerde levensmiddelen vereist om te voldoen aan de doelstelling voor een gezonder en duurzaam dieet. De consumptie van dergelijke voedingssystemen zou verwezenlijkt kunnen worden door verwerking van plantgebaseerde systemen als ingrediënten in levensmiddelen. Droge plantgebaseerde ingrediënten zoals pectine of een combinatie van polymeren zijn echter gevoelig aan instabiliteitsfenomenen, die gelinkt kunnen worden aan de behandelings- of bewaarcondities. Het doel van deze doctoraatsstudie is het bepalen van de stabiliteit van voedingssystemen en -ingrediënten door gebruik te maken van het concept van glastransitie, wat de tegemoet kan komen aan de beperkingen van het stabiliteitsconcept op basis van de wateractiviteit. Het eerste deel van deze studie is gericht op het bepalen van de biochemische en enzymatische stabiliteit van pectine in relatie met temperatuur en vochtgehalte. De wijziging in functionaliteit, zoals de reologische eigenschappen, tijdens bewaring zal eveneens bestudeerd worden. Het tweede deel van de studie bestudeert de functionalisatie van plantgebaseerde systemen en de gerelateerde stabiliteit tijdens bewaring van het gedroogde celwand materiaal. Dit tweede deel verschilt ten opzichte van deel één door de aanwezigheid van meerdere polymeren in dergelijke systemen zoals cellulose, hemicellulose en pectine, ter vergelijking met enkel pectine in deel één. Tot slot is het doel is om de stabiliteit van bonen te bestuderen die vooraf behandeld zijn opdat de kooktijd voor de consument verkort kan worden. Bonen zijn verkozen omwille van zijn heterogeniteit en de gestructureerde verdeling van componenten. De stabiliteit wordt gemeten door verschillende (bio-)chemische reacties op te volgen die plaatsvinden in de verschillende substructuren van de boon, en door de functionaliteit te bestuderen na bewaring. Het doctoraatsonderzoek zal daarnaast ook vergelijking van verschillende methodologieën bevatten voor het meten van de glastransitietemperatuur zoals differentiële scanning calorimetrie, thermische reologische of mechanische analyse en de kinetiek van (bio-)chemische reacties.

Datum:9 jan 2019  →  Heden
Trefwoorden:Glass Transition Temperature
Disciplines:Andere biotechnologie, bio-en biosysteem ingenieurswetenschappen niet elders geclassificeerd, Levensmiddelenwetenschappen en (bio)technologie niet elders geclassificeerd
Project type:PhD project