< Terug naar vorige pagina

Project

Staatsaansprakelijkheid voor onrechtmatige handelingen van internationale organisaties.

Staten dragen steeds meer bevoegdheden over aan internationale organisaties, en geloven dat die laatste grensoverschrijdende en globale problemen beter kunnen aanpakken. De overdracht van bevoegdheden aan een internationale organisatie een afzonderlijke rechtspersoon gaat logischerwijs gepaard met een overdracht van aansprakelijkheid wanneer iets fout loopt bij de uitoefening van de overgedragen bevoegdheden. Helaas hebben heel wat organisaties nagelaten adequate aansprakelijkheids- of geschillenbeslechtingsmechanismen op te richten. In de afwezigheid van dergelijke mechanismen kunnen organisaties vaak slechts in abstracto aansprakelijk worden gehouden, een situatie die niet van die aard is naleving van het recht door internationale organisaties te bevorderen. Gezien het accountabilitydeficit waaronder heel wat internationale organisaties lijden, en het belang van het recht op een rechtsmiddel van gelaedeerde partijen, kan het argument worden gemaakt dat lidstaten aansprakelijk moeten zijn voor de onrechtmatige daden van internationale organisaties. Accountabilitymechanismen met rechtsmacht over Staten zijn inderdaad meer ontwikkeld op zowel nationaal als internationaal niveau. Het is het doel van dit project om de precieze omstandigheden te identificeren waaronder Staten aansprakelijkheid zouden kunnen/moeten zijn voor de handelingen van internationale organisaties waarvan ze lid zijn.
Datum:1 jan 2012 →  31 dec 2015
Trefwoorden:International institutional law Interna, International law, Member States, Responsibility for internationally wrong, Accountability, International dispute settlement
Disciplines:Rechten, Andere rechten en juridische studies