< Terug naar vorige pagina

Project

SRP-Onderzoekszwaartepunt: Exploiting Peptides: Protein Binders, Modulators and Inhibitors for Imaging and Therapy [Exploit-PeptIT] (SRP50)

Dit SRP beoogt de ontwikkeling van peptide-gebaseerde verbindingen voor klinisch diagnostische en therapeutische doeleinden. Dit algemeen doel zal opgebouwd worden vanuit een aantal meer specifieke doelstellingen waaronder (i) het moduleren van eiwit-eiwit interacties en eiwit dynamica, waarbij gefocust zal worden op GTPase netwerken, (ii) de ontwikkeling van connexine- en pannexine-specifieke peptiden ter behandeling van leverziekte en (iii) de ontwikkeling van peptide-gebaseerde in vivo ‘probes’ voor moleculaire beeldvorming en therapie. In praktijk zal dit bewerkstelligd worden door peptide-analoga te ontwikkelen gebaseerd op een belangrijk peptidesegment in één van de doelwiteiwitten, ofwel door het miniaturiseren van bestaande eiwit-bindende macromoleculen zoals Nanobodies (om zogenaamde ‘peptidomimetica’ te verkrijgen). Het onderliggend fundamenteel onderzoek gaat van de ontwikkeling van peptide-gebaseerde tools tot het nagaan van hun in cellulo en in vivo eigenschappen, via een gedetailleerde biofysische analyse van de peptide-eiwit binding. Hierbij zal de informatie die verkregen wordt uit de in vitro en in vivo studies gebruikt kunnen worden voor de optimalisatie van het peptide ontwerp. Teneinde deze ambitieuze ‘bench-to-bedside’ doelstellingen te verwezenlijken berust het consortium op de unieke en complementaire expertise van de teamleiders afkomstig uit verschillende disciplines en VUB faculteiten, hetgeen zal toelaten om de state-of-the-art voorbij te gaan.
Datum:1 mrt 2019  →  Heden
Trefwoorden:peptides
Disciplines:Andere medische en gezondheidswetenschappen niet elders geclassificeerd