< Terug naar vorige pagina

Project

SRP-Onderzoekszwaartepunt: De Aarde: Van Accretie tot Anthropoceen: Reconstructie van 4,5 Miljard Jaar Milieuveranderingen (SRP68)

De SRP bestudeert oude en moderne veranderingen van het wereldwijde aardsysteem. Gekoppeld
aan numerieke modellering, documenteren het gedrag en de concentratie van geselecteerde chemische elementen (Cd, Fe..), en isotopenverhoudingen (13C/12C, 18O/16O...), gemeten in mineralen, fossielen, sedimenten, water, ijs, botten, enz. factoren en processen die worden veroorzaakt en/of het gevolg zijn van (paleo)omgevingsveranderingen, op tijdschalen variërend van miljoenen jaren tot seizoenen of dagen. Dit project ondersteunt 4 onderzoeksprioriteiten. De eerste
3 bouwen voort op het werk dat eerder werd uitgevoerd op 1) meteorieten en inslagkraters, 2)
paleoklimaatreconstructie en 3) antropogene vervuiling. De 4e nieuwe lijn in de bioarcheologie gebruikt dezelfde chemische tracers om licht te werpen op de interacties tussen oude bevolking en landschap en hun wisselwerkinig in de tijd. De geplande werkzaamheden hebben meer in het bijzonder betrekking op:
1) De karakterisering van de flux van buitenaards materiaal naar de aarde gericht op geologische perioden, die waarschijnlijk gekenmerkt werden door een hogere intensiteit: het late Eoceen, Trias- Jura en midden-Ordovicium.
2) Het modelleren van klimaatomstandigheden tijdens Pleistocene interglaciale perioden en het bestuderen aan hoge resolutie van overgangen tussen opwarming en afkoeling in het verleden.
3) De studie, in dichtbevolkte verstedelijkte zones in de buurt van actieve vulkanen, van hoe vulkanische as gevaarlijke verontreinigende stoffen absorbeert/accumuleert, evenals hun mogelijke effecten op de lokale bevolking.
4) De documentatie van de opname van biologisch beschikbare Sr (en metalen) in planten, zoals Sr-isotoop gemeten op botten en tanden van archeologische vindplaatsen, aangezien Sr isotopenverhoudingen gemeten op botten en tanden van archeologische vindplaatsen levende patronen van menselijke populaties in het verleden documenteren.
Op lange termijn heeft dit programma tot doel alle VUB-actoren rond de aard- en milieuwetenschappen te verenigen, om de VUB te positioneren als een pijler in het onderzoek naar global change op nationaal en internationaal niveau.
Datum:1 nov 2022 →  Heden
Trefwoorden:Earth
Disciplines:Andere sociale en economische geografie niet elders geclassificeerd