< Terug naar vorige pagina

Project

SRP (Groeiers): Evolutionaire innovaties bij amfibieën: van ecologie tot moleculen (SRP30)

De verkenning van nieuwe onderzoeksdomeinen uitgevoerd door het Amphibian Evolution Lab in de afgelopen jaren zal nu worden geconsolideerd in drie verschillende, maar vaak nauw met elkaar verweven onderzoeksthema's:

Thema 1. - Natuurlijke geschiedenis en evolutie - Onderzoekleider: Prof. Dr. Franky Bossuyt
Technische specialisatie: moleculaire fylogenetica

Thema 2. - Amfibieën toxicologie - Onderzoekleider: Prof. Dr. Kim Roelants
Technische specialisatie: transcriptomics en genomics

Thema 3. - Gedragsecologie - Onderzoekleider: Dr. Ines Van Bocxlaer
Technische specialisaties: proteomics en peptidomics

Samen omvatten deze drie thema's onderzoek van ecologie tot moleculen, en van onderzoek met één soort tot evolutionaire vragen (veel soorten). De drie groepen zullen integrerend onderzoek als een fundamenteel principe gebruiken, d.w.z. ze onderzoeken allemaal meerdere traditionele niveaus van biologische organisatie om ecologische observaties te verklaren. Ze verschillen echter en vullen elkaar aan in het feit dat we onder Thema 1 focussen op brede taxonomische bemonstering om evolutionaire vragen te bestuderen (dwz de omvang van de steekproef zal de diepte van biologische organisatie bepalen die kan worden bestudeerd), terwijl onder Thema's 2 en 3, we maximaliseren de diepte op het niveau van de biologische organisatie (en zullen ons daarom concentreren op een enkele soort of twee zustersoorten als modelorganismen). De organisatie en specialisatie in drie thema's laten de groepen toe om zelfstandig te werken, terwijl ze stimuleren om snel kennis te combineren en technische specialisaties van individuele teams in collaboratieve onderzoeksprojecten.
Datum:1 mrt 2014  →  28 feb 2019
Trefwoorden:Natural history, Pheromones, amphibians, Toxins, Evolution
Disciplines:Palaeontologie