< Terug naar vorige pagina

Project

Sputum smear negatieve TB: validiteit van aanvullende laboratorium onderzoeken en effectiviteit van alternatieve diagnostische strategieën (SNTB-Indonesie)

Er is duidelijk nood aan betere diagnostische middelen voor TB in de ontwikkelingslanden. Deze middelen dienen vlug, eenvoudig, gevoelig, specifiek en kost-effectief te zijn. Momenteel beveelt WHO cultuurtechnieken in vloeibaar medium aan, maar deze testen zoals o.a. Mycobacteria Growth Indicator Tube (MGIT, Becton Dickinson, Sparks, MD, USA) hebben een vrij belangrijke contaminatiegraad en zijn vrij duur (WHO,2006). Dit doet dan ook vragen rijzen over de geschiktheid van deze test onder programmacondities in de ontwikkelingslanden. (Apers et al., 2003). De Thin Layer Agar (TLA), een eenvoudige cultuur en identificatietechniek voor mycobacteriae, toonde recent zijn bruikbaarheid aan als een vlugge diagnostische test met dezelfde gevoeligheid als de conventionele cultuurmethodes (Robledo et al., 2006). Deze vlugge cultuurtechnieken in vloeibaar medium en de PCR testen werden echter nooit geëvalueerd onder reële programmacondities in ontwikkelingslanden met een hoge TB incidentie. De onderhavige studie wil nagaan welke van de bovenstaande testen, MGIT, TLA, PCR, het meest effectief is in de diagnostische aanpak van patiënten met een negatief microscopisch sputum onderzoek, rekening houdend met de validiteit, tijd voor diagnose, effect op de detectie en kosten. Dit project heeft de volgende specifieke doelstellingen:
(1) de validiteit van de TLA, MGIT en geautomatiseerde PCR voor de diagnose van TB ten op zichte vancultuur in Löwenstein-Jensen medium (gold standard) vastleggen
(2) de impact van het gebruik van de TLA of MGIT of geautomatiseerde PCR op de detectiegraad van TB in een populatie met een hoge TB incidentie bepalen
(3) de aanvaardbaarheid en kost/effectiviteit van deze testen onder programma condities onderzoeken.
Datum:1 jan 2009 →  28 feb 2015
Project type:PhD project