< Terug naar vorige pagina

Project

Spreken van de zijde: marginale annotatie en de verzameling van kennis in de vroegmiddeleeuwse Syrisch-christelijke traditie

In de late Oudheid en Middeleeuwen verzamelden Syrische commentatoren interpretaties van de Bijbel in exegetische collecties, waarin ze teksten van uiteenlopende auteurs en uit diverse periodes  samenbrachten. Dit project combineert nieuwe benaderingen van compilatieliteratuur en marginale aantekeningen om te onderzoeken hoe en met welke interesses Syrische compilatoren en annotatoren de interpretaties van hun Griekse en Syrische voorgangers organiseerden, overleverden en transformeerden.

Dit project omvat een editie en Engelse vertaling van de niet eerder bestudeerde Syrische commentaar op 1-2 Koningen in de Collectie van Simeon, in een rijk geannoteerd handschrift uit de late 9e of vroege 10e eeuw. De commentaar wordt bestudeerd in de context van andere Griekse en Syrische interpretaties van Koningen en collecties met extracten van kerkvaders tot aan de tiende eeuw. Met bijzondere aandacht voor de wisselwerking tussen hoofdtekst en marge onderzoekt het project vier aspecten die de commentaar kenmerken: 1) de interpretatie van personages uit Koningen, 2) het gebruik van mystieke en ascetische teksten in Bijbeluitleg, 3) de overlevering van teksten in de vorm van excerpten en 4) de verklaring van moeilijke woorden en het gebruik van tekens en symbolen.

Op deze manier werpt het project nieuw licht op de receptie van 1-2 Koningen, de formatie van een Syrische miaphysitische commentaartraditie, en de religieuze en culturele context waarin Syrische collecties gebruikt werden.

Datum:1 okt 2021 →  Heden
Trefwoorden:Syriac Christianity, reception history of the Hebrew Bible, transmission and organisation of knowledge in manuscripts
Disciplines:Geschiedenis van het Midden-Oosten, Andere Midden-Oosterse literatuur, Geschiedenis van religies, kerken en theologie, Studie van het Christendom, Bijbelstudies