< Terug naar vorige pagina

Project

Spraakverstaanbaarheid in verschillende architecturale omgevingen

Berekening van spraakverstaanbaarheid in architecturale context wordt meestal uitgevoerd door enkelvoudige getallen zoals STI, C50, D50, U50, enz. Deze parameters kunnen worden berekend uit de zogenaamde impulsrespons van een ruimte (RIR), die ofwel kan worden gemeten in een echte ruimte, of gesimuleerd in een 3D virtueel model. RIR (en dus ook spraakverstaanbaarheid) is afhankelijk van het volume en de vorm van de ruimte, maar ook van materiaaleigenschappen van binnenoppervlakken en positie van geluidsbron en luisteraar. Hoewel het onderwerp spraakverstaanbaarheid in architecturale context geen nieuw interessegebied is, zijn er verschillende aspecten die nog niet zijn aangepakt of nog niet volledig zijn onderzocht. (1) Een daarvan is om te weten in welke mate de genoemde akoestische grootheden de spraakverstaanbaarheid van Slavische talen, zoals het Slowaaks, vertegenwoordigen. Slowaakse taal is typisch met een grote hoeveelheid od medeklinkers en sibilanten, die veel informatie bevatten, maar minder geluidsenergie bevatten. We kunnen dus een hypothese stellen dat de Slowaakse taal in ongunstige omstandigheden moeilijker te begrijpen zou kunnen zijn dan bijvoorbeeld Nederlands of Engels. Om deze vraag te beantwoorden is het noodzakelijk om een aantal luistertesten uit te voeren in verschillende akoestische situaties (verschillende nagalm- en ruiscondities), met behulp van zogenaamde SRT (Speech Reception Threshold Method). (2) Voor validatie van STI resp. C50/U50 is er een groot aantal van de verschillende akoestische scenario's nodig die worden bepaald door architecturale aspecten. Simulatiemethode op basis van een op straalmodel kan dienen als een robuuste methode voor de voorbereiding van geluidsstimuli. De validiteit van de simulatiemethode voor spraakverstaanbaarheidstesten is echter slechts gedeeltelijk gevalideerd, namelijk voor twee extreme omgevingen: echovrije (vrij veld) en galmende ruimte (diffuus veld). Validatie van deze simulatiemethode in verschillende architecturale settings ontbreekt nog en zal deel uitmaken van dit proefschrift. (3) Architecturale normen en richtlijnen die betrekking hebben op ruimteakoestiek zijn lang geleden ontwikkeld, waarbij een 18-jarige persoon zonder gehoorbeperking als referentie werd gebruikt. Architecturale richtlijnen moeten daarom worden heroverwogen en herzien in de richting van een meer inclusief architectonisch ontwerp.

Datum:7 okt 2021 →  Heden
Trefwoorden:architecture, acoustics, speech intelligibility, acoustic simulation, psycho acoustics, architectural design
Disciplines:Architecturaal design niet elders geclassificeerd
Project type:PhD project