< Terug naar vorige pagina

Project

Spektakelcultuur. Een interdisciplinair platform voor historisch onderzoek naar film-, theater-, dans- en muziekopvoering.

"Waarheen vandaag?" Vroeger publiceerden kranten vaak dagelijks overzichten van attracties om de aandacht van het publiek vochten. Bioscopen, circussen, musichalls, theaters, concertzalen, opera's, variététheaters, volkshuizen en andere gelegenheden organiseerde live-entertainment of projecties. Ze maakten deel uit van een spektakelcultuur die kan bogen op een lange culturele traditie. Die spektakelcultuur boette aan belang in naarmate analoge en digitale media de huiskamer veroverden, maar is allerminst verdwenen. Elementen van deze spektakelcultuur vormen het voorwerp van historisch onderzoek dat wordt uitgevoerd door media- en cultuurhistorici, letterkundigen, theaterwetenschappers, filmwetenschappers, communicatiewetenschappers, muziekwetenschappers, danswetenschappers en erfgoedkundigen. Helaas blijft dergelijk onderzoek doorgaans disciplinegebonden. Dit leidt tot een wetenschappelijke onderschatting van de brede historische context, waarin de personen/instellingen die onderzocht worden, elkaars pad kruisten. Dit geldt niet alleen voor de "performers" (artiesten die zowel op podia als in films optraden of die operarollen afwisselden met variétéoptredens) en de personen die achter de schermen opereerden (regisseurs, scenaristen of choreografen die zich aan diverse artistieke disciplines waagden), maar ook voor het publiek, dat verscheidene vormen van #entertainment# combineerde en nu onterecht gereduceerd wordt tot #het# theaterpubliek, filmpubliek etc. Het gebrek aan interactie tussen de verschillende onderzoekseenheden is tevens een gemiste kans omdat men enerzijds vaak met vergelijkbaar bronmateriaal werkt, anderzijds te weinig overlegt over inhoudelijke, heuristische of methodologische vragen. De Wetenschappelijke Onderzoeksgemeenschap (WOG) "Spektakelcultuur" wil ter zake een trendbreuk tot stand brengen. Wars van instellingen en disciplines, komen wetenschappers samen om hun lopend onderzoek naar spektakelcultuur inhoudelijk en methodologisch te vergelijken, om een stand van zaken te schetsen maar eveneens om nieuwe onderzoekshypotheses of -vragen te ontwikkelen. De focusperiode van deze WOG ligt op de periode van 1870 tot 1970, dus van de Belle Epoque tot de definitieve doorbraak van de televisie, met aandacht voor entertainment dat het publiek bereikte via podia en/of filmschermen. Deze afbakeningen zijn echter richtinggevend en niet restrictief.
Datum:1 jan 2016 →  31 dec 2020
Trefwoorden:PERFORMANCEKUNST, FILMSTUDIES, THEATERSTUDIES
Disciplines:Curatoriële en aanverwante studies, Geschiedenis, Andere geschiedenis en archeologie, Kunststudies en -wetenschappen, Artistiek ontwerp, Audiovisuele kunst en digitale media, Erfgoed, Muziek, Theater en voorstelling, Visuele kunsten, Andere kunsten, Productontwikkeling, Studie van de regio's
Project type:Samenwerkingsproject