< Terug naar vorige pagina

Project

Speech-act oriëntatie en intersubjectief alignment: modale en evidentiële betekenissen van de Spaanse toekomende tijd en voorwaardelijke wijs

Dit project beoogt met corpus studies een beter inzicht te verwerven in de relatie tussen modale en evidentiële betekenissen van de Spaanse toekomende tijd en voorwaardelijke wijs, en om hun verspreiding in nieuwe domeinen, zowel semantisch als pragmatisch, te onderzoeken in de Peninsulair en Rioplatensische varianten. Daartoe wordt een reeks gevalstudies opgezet die ingaan op de ontwikkeling van on(der)beschreven constructies die het evidentialiteitstype van een 'gerucht' parodiëren om het subjectieve standpunt of oordeel van de spreker uit te drukken. De uitgangshypothese is dat de geobserveerde taalverandering een tendens vertoont naar toenemende speech-act oriëntatie. Om deze directionaliteit aan te tonen, zullen we syntactische en semantischpragmatische argumenten ontwikkelen, gegrond in een datagebaseerde aanpak en in statistische modellen. Het project onderzoekt de recente stadia van verandering en analyseert de verdeling van epistemische rechten en toegang tot de spreeksituatie, de combinatie van perspectieven en de pragmatische enabling factors voor verandering.
Datum:1 okt 2020 →  Heden
Trefwoorden:modality, evidentiality, conditional, future, Spanish, constructionalization
Disciplines:Spaanse taal, Corpuslinguïstiek