< Terug naar vorige pagina

Project

Spatiaal neglect in knaagdieren: een model voor neuroplasticiteit op het netwerk niveau.

Ziektes die de hersenen aantasten, zoals beroerte, zijn gelinkt aan hoge morbiditeit voor patiënten en hun familie en brengen een enorme last met zich mee voor de individuen en de samenleving. 'Spatial neglect' is een veel voorkomend gevolg van hersenschade wat zich uit als aandachtsproblemen bij het waarnemen en het reageren op stimuli in het 'contraleasionale' veld. 'Neglect' beïnvloedt ongeveer 1/3de van beroerte-slachtoffers en heeft een enorme weerslag op alle dagelijkse activiteiten, waardoor het één van de meest verkreupelende neurologische syndromen is. Desondanks gedeeltelijk herstel in de eerste maanden na beroerte, zij het nog niet volledig begrepen, blijft 1/3de van de patiënten zwaar invalide en hebben ze specifieke behandeling nodig. Alhoewel er een aantal behandelingen bestaan voor patiënten is er geen enkel extreem succesvol, dit omdat het onderliggend neuraal mechanisme van deze andoening nog niet genoeg begrepen is waarbij meerdere vragen onbeantwoord blijven.Om enkele van deze gecompliceerde problemen aan te pakken, stellen we een multimodale benadering voor die functionele magnetische resonantie beeldvorming, elektrofysiologie en stimulatie van neuromodulerende hersenkernen combineert in een rat model van 'spatiaal neglect'. Deze state-of-the-art technieken zullen toegepast worden na tijdelijke en chronische focale laesies van centrale knooppunten van het 'neglect' netwerk in ratten die 'neglect'-achtige gebreken veroorzaken die de aandoening in mensen simuleert. Ons voorstel zal de kennis van de neurale processen betrokken bij neglect beduidend verbeteren en meer specifiek de rol van functionele connectiviteit op het neurale circuit niveau. Daarenboven zullen we een nieuwe en veelbelovende rehabilitatie methode evalueren die gebruik maakt van neuromodulatie van aandachtsprocessen door middel van optogenetische stimulatie van de cholinerge basale kern van Meynert. Als dit succesvol blijkt, zal dit een enorme impact hebben op zowel basis als klinisch onderzoek en zal het een basis vormen voor nieuwe rehabilitatie manieren bij mensen (bv. diepe hersenstimulatie).
Datum:1 okt 2015  →  30 sep 2019
Trefwoorden:FUNTIONAL MAGNETIC RESONANCE IMAGING (FMRI), OPTOGENETICS, ELEKTROPHYSIOLOGIE, RATTEN
Disciplines:Dierkundige biologie, Algemene biologie, Neurowetenschappen, Diergeneeskunde, Biologische en fysiologische psychologie, Cognitieve wetenschappen en intelligente systemen, Ontwikkelingspsychologie en veroudering