< Terug naar vorige pagina

Project

Soort zoekt soort: De rol van criminele vrienden in de overdracht van gewelddadig daderschap in dadernetwerken

Onderzoek naar de overdracht van gewelddadig daderschap bestudeerde vooral de ruimtelijke en tijdsniveaus waarop criminaliteitsrisico werd overgedragen. Er wordt echter gesteld dat geografische aspecten slechts een deel van de verklaring bieden over hoe criminaliteit overgedragen wordt. Sociale processen kunnen deze criminaliteitsoverdracht ook beïnvloeden. Als reactie hierop wordt de rol van persoon-tot-persoon interacties in dadernetwerken en het aannemen van een sociale netwerkbenadering steeds meer als cruciaal aanzien om te begrijpen hoe criminaliteitsrisico wordt overgedragen tussen personen. Echter, deze studies focussen op slachtofferschap binnen dadernetwerken. De overdracht van gewelddadig daderschap tussen daders is minder bestudeerd. Daarom onderzoek ik hoe gewelddadig daderschap wordt overgedragen tussen personen in dadernetwerken. Hiervoor pas ik een netwerkgebaseerde methodiek toe die me toelaat de persoon-tot-persoon overdracht van gewelddadig daderschap in een sociaal dadernetwerk op te sporen. Via politiedata wordt de structuur van het dadernetwerk van gewelddadige daders in kaart gebracht om zo de verbondenheid tussen de daders te onderzoeken. Vervolgens pas ik centraliteitsparameters toe om de belangrijkheid van daders in een netwerk met betrekking tot hun positie in dat netwerk te bepalen. Tot slot wordt de voorspellende kracht van het sociale netwerk vergeleken met demografische kenmerken om zo de kans op toekomstig gewelddadig daderschap te bepalen.

Datum:1 nov 2021 →  Heden
Trefwoorden:kwantitatieve criminologie, fysiek geweld, sociale netwerk analyse
Disciplines:Mathematische en kwantitatieve methoden niet elders geclassificeerd, Oorzaken en preventie van criminaliteit, Criminografie en methoden van criminologisch onderzoek, Criminologie niet elders geclassificeerd