< Terug naar vorige pagina

Project

Sollen, wollen en de conjunctief presens. Naar een enkelvoudige beschrijving van de relatie tussen evidentialiteit, modaliteit en indirecte rede.

De deiktische analyse van sollen, wollen en de conjunctief presens, als indicatoren van indirecte verbale informatie, legt een aantal verschillen bloot in de verhoudingen tussen de spreker en de informatiebron in deze elementen. Deze verschillen worden als indicatief gezien voor een gradueel continuüm tussen de categorieën 'evidentialiteit' en 'indirecte rede', die sterker vervlochten lijken te zijn dan voorgaand onderzoek laat vermoeden. Bovendien werpt de deiktische analyse vragen op over de categoriale status van sollen, wollen en de conjunctief presens als modale dan wel evidentiële elementen.
Datum:1 okt 2013 →  30 sep 2015
Trefwoorden:SYNTAXIS, SEMANTIEK
Disciplines:Talen, Linguïstiek, Literatuurwetenschappen