< Terug naar vorige pagina

Project

Software technieken voor EMI Risk Management: noodzakelijk voor veilige en betrouwbare programmeerbare elektronische systemen

Dit project zal trachten tot een synchronisatie te komen van twee aparte domeinen: functionele veiligheid(FS) en elektromagnetische compatibiliteit(EMC). Functionele veiligheid maakt dat over de gehele levenscyclus van een systeem, ontoelaatbare veiligheidsrisico’s niet voorkomen. De elektromagnetische compatibiliteit gaat vooral over de straling die systemen kunnen uitsturen en hoe goed ze zelf bestand zijn tegen straling, elektromagnetische immuniteit (EMI). Merk op dat deze systemen niet noodzakelijk veiligheidsvoorschriften dienen te volgen. Omdat systemen wegens verschillende factoren, zoals bijvoorbeeld een lagere voedingsspanning, meer en meer onderhevig zijn aan storingen, zal dit project trachten de aanvullende kennis van zowel FS als EMC te combineren om zo de betrouwbaarheid van veiligheidskritische systemen te vergroten. Door de combinatie van FS en EMC/EMI, ontstaat er een nieuwe discipline waarnaar zal worden gerefereerd als “EMI Risk Management”. Omdat het voor ingenieurs moeilijk is om aan te tonen dat hun systemen veilig en betrouwbaar zijn over hun gehele levenscyclus, kan EMI Risk Management hier een grote rol in spelen. Dit onderzoek zal zich binnen dit risico management vooral toespitsen op de software technieken.

Datum:1 okt 2016  →  Heden
Trefwoorden:Software Engineering, Functional Safety, EMI Risk Management
Disciplines:Computer hardware, Computertheorie, Scientific computing, Andere computer ingenieurswetenschappen, informatietechnologie en mathematische ingenieurswetenschappen
Project type:PhD project