< Terug naar vorige pagina

Project

Socio-economische patronen van gezinsvorming en vruchtbaarheid in Europa :Wat is de invloed van de economische en de beleidscontext?

Het demografisch landschap wordt in Europa sinds 1970 gekenmerkt door uitstel van gezinsvorming naar oudere leeftijd en daling van de vruchtbaarheid onder het vervangingsniveau. De invloed van gezinsbeleid lijkt gering, maar het ongelijke effect van beleid naar onderwijs- en arbeidsmarktpositie blijft in onderzoek onderbelicht. Dit project onderzoekt hoe socio-economische patronen van gezinsvorming in Europa worden beïnvloed door variatie in de economische en beleidscontext tussen 1970 en 2010.
Datum:1 jul 2010 →  31 dec 2014
Trefwoorden:VRUCHTBAARHEID, VROUWELIJKE TEWERKSTELLING, WELVAARTSSTAAT
Disciplines:Toegepaste sociologie, Demografie, Beleid en administratie, Sociale psychologie, Sociale stratificatie, Sociale theorie en sociologische methoden, Sociologie van levensloop, gezin en gezondheid, Andere sociologie en antropologie