< Terug naar vorige pagina

Project

Socio-economische differentiatie van rechten tussen burgers en immigranten

Dit onderzoek pakt rechtendifferentiatie aan als een manier om de druk van grootschalige arbeidsmigratie op de verzorgingsstaat en de vooruitzichten van autochtone werknemers te verminderen. Het onderzoekt en evalueert tussentijdse mogelijkheden tussen gesloten grenzen en afstand doen van de verzorgingsstaat door nieuwe normatieve eisen van onze hedendaagse realiteit te benutten en in evenwicht te brengen: a) nieuwe belangen van tijdelijke migranten en b) een eerlijke verdeling van de lasten onder gastpopulaties en die achtergelaten in bronlanden; en c) de levensvatbaarheid van de welvaartsstaat, waarbij welzijnsrechten moeten worden heroverwogen als een complexe bundel die moet worden uitgesplitst op basis van de aard en de onderliggende normatieve grondgedachte van elk recht. Het onderzoek is gericht op het ontwikkelen van plausibele normatieve criteria die moreel relevante verschillen tussen verschillende soorten immigranten afbakenen en richtlijnen bieden voor het ontwikkelen van overeenkomstige rechtenpakketten die hun relevante belangen adequaat beschermen.

Datum:1 dec 2019  →  Heden
Trefwoorden:Migration, Socio-economic rights, Differentiation of rights
Disciplines:Sociale en politieke filosofie, Burgerschap, immigratie en politieke ongelijkheid niet elders geclassificeerd, Politieke theorie, Sociale ethiek
Project type:PhD project