< Terug naar vorige pagina

Project

Sociale group codes in het menselijke brein (FWOAL812)

Vertel me aan welke groepen je behoort, en ik vertel je wie je bent. Mensen verwerven niet alleen een identiteit of reputatie als individu, maar ook als lid van de groepen waartoe zij behoren. Terwijl recent neuroimaging-onderzoek voornamelijk het klassieke onderscheid tussen in- versus outgroups of de stereotypen over verschillende bestaande outgroups onderzocht, richt het huidige voorstel zich op de perceptie en het begrip van groepen als zodanig. Een methodologisch obstakel bij neuroimaging-onderzoek naar groepen is dat de zoektocht naar neurale substraten van groepen en hun stereotypen wordt verdoezeld door gerelateerde neurale processen die moeilijk te ontcijferen zijn. Een activering in een hersengebied kan deel uitmaken van neurale voorwaarden of consequenties, in plaats van het neurale substraat van het proces zelf. Om dit op te lossen, beoogt dit voorstel de neurale "codes" te identificeren die sociale groepen en hun stereotypen vertegenwoordigen. Om dit te doen past dit project de methoden toe van herhalingsonderdrukking en multivoetale patroonanalyse die ideaal geschikt zijn om de neurale substraten te identificeren die ten grondslag liggen aan psychologische constructies. Onze belangrijkste hypothese is dat neurale codes van groepen en stereotypen zich bevinden in de mediale prefrontale cortex van de hersenen. Hoe groepen worden waargenomen en gerepresenteerd in de hersenen is essentieel voor ons begrip van de sociale processen die betrokken zijn bij interacties binnen en tussen groepen.
Datum:1 jan 2016  →  31 dec 2019
Trefwoorden:Social Groups
Disciplines:Groeps- en interpersoonlijke processen