< Terug naar vorige pagina

Project

SMILE-IT: Stabiel Multl agent Leren voor netwerken (179K0115)

Het SMILE-IT PROJECT stelt zich tot doel een framework te ontwikkelen voor het analyseren en aansturen van

moderne, genetwerkte systemen. Deze systemen bestaan uit een groot aantal heterogene entiteiten of agenten, die

elk individueel handelen om een bepaalde doelstelling te bereiken en daardoor invloed uitoefenen op andere agenten

in het netwerk. Het ontwikkelde framework moet voldoende algemeen zijn om toepasbaar te zijn in een groot aantal

verschillende applicaties. Bovendien moeten de methoden schaalbaar zijn en een zekere performantie garanderen,

zelfs in onzekere situaties.

Datum:1 jan 2015  →  31 dec 2018
Trefwoorden:informatietechnologie
Disciplines:Bibliotheekwetenschappen, Informatiewetenschappen, Andere informatie- en computerwetenschappen