< Terug naar vorige pagina

Project

Smart mobility op de Europese arbeidsmarkt: een juridische beoordeling van de Europese benadering van transnationale arbeid in de nieuwe wereld van het werk

Dit project onderzoekt de invloed van de nieuwe wereld van het werk op de juridische setting van transnationale arbeid in de EU en tracht te komen tot een verbeterde typologie van arbeidsmobiliteit en suggesties tot aanpassing van de huidige Europese mobiliteitswetgeving. Centraal staat de vraag of deze wetgeving nog een adequaat antwoord biedt op een specifieke nieuwe vorm van werk, namelijk de smart mobility. De wetgeving die onder de loep zal worden genomen omvat de bepalingen van het vrij verkeer van werknemers en diensten (detachering) en het internationaal privaatrecht. De onderzoekshypothese is dat deze bepalingen niet aangepast zijn aan de uitdagingen van smart workers. Deze juridische oefening probeert de traditionele tegenstelling tussen de sociale en de economische dimensie te doorbreken. In plaats daarvan stelt het de ontwikkelingen en tendensen van de nieuwe arbeidswereld centraal, door te focussen op de toenemende digitalisering van arbeid en het ontstaan van nieuwe vormen van arbeid op de arbeidsmarkt. De opkomende fenomenen van virtuele arbeidsmarkten en smart work die verwijzen naar 'altijd en overal werken' roepen nieuwe juridische vragen op over de toepasselijke arbeidsvoorwaarden. Daarom worden deze nieuwe tendensen geëvalueerd aan de hand van een nieuwe benadering van 'fair mobility’ en van de 'Europese arbeidsmarkt', waarvoor normatieve kaders zullen worden gebruikt. Door de traditionele benadering te vervangen door een Europese arbeidsmarktbenadering kan dit onderzoek nieuwe perspectieven openen en mogelijke vernieuwende suggesties bieden omtrent de rechtspositie van smart workers. Dit onderzoek sluit bijgevolg af met enkele aanbevelingen voor het vigerend recht aan de hand van de normatieve kaders.

Datum:1 sep 2020  →  Heden
Trefwoorden:Labor law
Disciplines:Arbeidsrecht
Project type:PhD project