< Terug naar vorige pagina

Project

Slachtofferschap in detentie: prevalentie, oorzaken en gevolgen

In deze studie willen we de prevalentie van slachtofferschap (feitelijk slachtofferschap, angst voor victimisatie, getuige van slachtofferschap) in Belgische gevangenissen in kaart brengen en zullen we de oorzaken en gevolgen van de ervaringen van gedetineerden met slachtofferschap onderzoeken.

Datum:1 jan 2019  →  Heden
Trefwoorden:Criminology
Disciplines:Criminologie niet elders geclassificeerd