< Terug naar vorige pagina

Project

'Six Degrees of Image Creation': Ontwikkeling van een door de gemeenschap gestuurde, fotografische productie- en distributiecyclus in de virtuele en materiële wereld.

In zowel de historische als hedendaagse documentaire fotografie zijn sociale vraagstukken in een context die traditioneel als "in ontwikkeling" wordt bestempeld een steeds terugkerend thema. Ondanks de diversiteit aan behandelde onderwerpen grijpen de beelden vaak terug naar een generisch, visueel exotisch en/of sensationeel sjabloon dat geen rekening houdt met de visuele cultuur, i.e. het begrip van de betekenis van beelden en foto's, van de mensen die worden gefotografeerd. Deze worden bijgevolg gereduceerd tot objecten in eenzijdige reproducties van alsmaar dezelfde taferelen. Bovendien worden de foto's voornamelijk verspreid via tentoonstellingen, tijdschriften en websites die de geportretteerde mensen hoogstwaarschijnlijk nooit zullen bereiken, tenzij in uitzonderlijke gevallen wanneer de fotograaf het initiatief neemt om terug contact met hen op te nemen. Het doel van dit project is om socio-economisch benadeelde gemeenschappen visueel te beschrijven aan de hand van persoonlijke verhalen die tezamen beelden van de gemeenschap als een monolithische groep van homogene 'slachtoffers' weerleggen. Om die reden ontwikkelen we een door de gemeenschap gestuurde, fotografische productie- en distributiecyclus die werkzaam is in de hybride ruimte van de virtuele en materiële wereld. De doelstellingen van dit project zijn 1. Het ontwikkelen van een participatieve, etnografisch onderbouwde fotografische aanpak waarbij persoonlijke verhalen binnen een socio-economisch benadeelde groep vastgelegd worden aan de hand van digitale beelden. 2. Het onderzoeken van het effect van het terugkaatsen van de digitale beelden naar de gemeenschap in een gematerialiseerde vorm. 3. Het verkennen van het potentieel van een online platform om mensen binnen en buiten de gemeenschap te bereiken, hun percepties van de gemeenschap te onderbouwen en sociale interacties tot stand te brengen.Meer bepaald zullen audiovisuele diptieken worden gecreëerd met enerzijds het dagelijks leven van de deelnemers en anderzijds hun persoonlijk verhaal dat zij vertellen aan de hand van een zelfgekozen object en dat opgenomen wordt. De diptieken worden vervolgens gedeeld via een materiële weg (waarbij prints van de beelden transformeren tot street art) en een virtuele weg (waarbij ze op Facebook geplaatst worden). De casestudy van dit onderzoek zal zich richten op mensen in de afvalverwerking in Mumbai (India) in samenwerking met Stree Mukti Sanghatana. De toepasbaarheid van de methodologie in andere situaties en gemeenschappen vormt een onderdeel van de evaluatie van het onderzoek. De resultaten van dit project zullen voorgesteld worden in een academische publicatie, op een Facebook-pagina en in twee tentoonstellingen.
Datum:1 jan 2018  →  31 dec 2019
Trefwoorden:VISUELE METHODOLOGIE, VISUELE ANTROPOLOGIE, FOTOGRAFIE
Disciplines:Antropologie
Project type:Samenwerkingsproject