< Terug naar vorige pagina

Project

In situ pro toto. De na-ooorlogse bouwwerf als een pars pro toto voor de bouwpraktijk.

Dit onderzoeksproject bestudeert de evolutie van Antwerpse na-oorlogse bouwwerven in een internationaalvergelijkend perspectief. Daarmee beoogt het project specifiek een verbreding van het traditioneleonderzoeksperspectief binnen architectuurgeschiedenis dat zich sterk richt op de stilistische vormgeving en hetgebouwde resultaat en stelt het daartegenover een socio-culturele benadering voor als uitgangspunt. Deze socioculturele benadering heeft tot doel aan te tonen hoe diverse actoren in het veld samenwerkten (of niet) en hoenaast concrete ontwerpen, ook woorden en handen onze gebouwde omgeving hebben gevormd. Hiermeebeantwoordt het project niet alleen de steeds terugkerende hedendaagse behoefte om de evolutie van onzearchitectuurpraktijk te begrijpen, maar vult het ook een hiaat in het huidige internationale debat binnen constructionhistory.
Datum:1 okt 2019  →  Heden
Trefwoorden:ARCHITECTUURGESCHIEDENIS, TECHNIEK GESCHIEDENIS, STADSGESCHIEDENIS
Disciplines:Architecturale geschiedenis en theorie