< Terug naar vorige pagina

Project

In situ detectie van degradatieprocessen in gewapende betonstructuren in operationele toestand gebruik makend van de akoestische emissie techniek

De degradatie van gewapende betonstructuren die wereldwijd optreedt creëert de nood aan effectieve methodes om schade te detecteren en de kwaliteit van herstellingsingrepen te beoordelen. De akoestische emissie (AE) techniek is een ideale keuze voor in situ inspectie, aangezien de techniek toelaat om op een niet-destructieve manier een structuur continu te monitoren. De toepassing van de AE techniek om degradatie van betonstructuren onder operationele omstandigheden te detecteren staat momenteel nog niet volledig op punt. Door het passieve karakter van de AE techniek worden elastische golven alleen opgevangen wanneer de schade toeneemt. Natuurlijke degradatieprocessen, zoals wapeningscorrosie en alkalisilica reactie, zijn typisch ook traag en worden gekenmerkt door een lage energie-inhoud, waardoor de golven die ontstaan bij schade moeilijk kunnen worden opgevangen in operationele omstandigheden. Door financiële beperkingen is het daarnaast niet altijd mogelijk om continu te monitoren. Het doel van dit project is om methodes voor AE detectie van schadeprocessen in operationele toestand te ontwikkelen, met het oog op de in situ toepassing van deze techniek op bestaande betonstructuren. Het project focust op de ontwikkeling van alternatieven voor continu monitoren. Zowel periodiek monitoren als het activeren van schadeprocessen zullen onderzocht worden. De methodologie zal gevalideerd worden aan de hand van drie case studies.

Datum:1 okt 2020 →  Heden
Trefwoorden:Acoustic emission monitoring, Reinforced concrete, Degradation in operational conditions
Disciplines:Bouwmaterialen, Niet-destructief onderzoek, veiligheid en diagnose, Structurele ingenieurskunde