< Terug naar vorige pagina

Project

Simultane detectie en identificatie van virale pathogenen van mens, dier, plant en invertebraten met behulp van DNA arrays.

Detectie van virale pathogenen is van groot belang in tal van domeinen, waaronder biologie, geneeskunde, landbouw, en voeding. Klassiek zijn detectiemethoden van virussen gebaseerd op isolatie en in vitro celculturen of immunologische of, meer recentelijk, nucleïnezuurgebaseerde testen. Eén van de beperkingen van deze methodes is echter dat slechts één of een handvol doelwitorganismen per test kunnen gedetecteerd worden, waardoor een efficiënte routinematige detectie van virussen belemmerd wordt. De doelstelling van dit project bestaat erin een generisch detectieplatform te ontwikkelen voor de simultane detectie van tal van virussen, gebaseerd op zowel een sequentiespecifieke (multiplex PCR) als een sequentieaspecifieke (random primed amplification)amplificatiemethode, gecombineerd met DNA array hybridizatie. De beoogde testen moeten respectievelijk een accurate detectie van de doelwitvirussen toelaten (differentiële diagnostiek) alsook een screening naar de verschillende targets en verwanten (incl. ongekende virussen). Beide benaderingen worden geëvalueerd en vergeleken voor gebruik in de praktijk waarbij gefocust wordt op verschillende viruses van verschillende bronnen (proof-of-concept).
Datum:1 jan 2010 →  31 dec 2010
Trefwoorden:DNA array, multiplex, diagnosis, detection, identification, validation
Disciplines:Diagnostiek, Laboratoriumgeneeskunde, Medicinale producten, Microbiologie, Systeembiologie