< Terug naar vorige pagina

Project

Shinshin-tanren (´geest en lichaam harden als staal´): Ideologische metaforen in Japan 1937-1945.

Hoe slaagt het autoritaire militaristische regime van het Japanse Keizerrijk er in om zijn bevolking een oorlog te laten voeren (1931/1937-1945) die grote delen van Oost- en Zuidoost-Azië verwoest? Gebruik makend van taalkundige pragmatiek, discours analyse, retorica en cognitieve linguistiek, onderzoekt deze dissertatie of en hoe metaforen en ideologische aspecten van taalgebruik bijdragen tot het mobiliseren van (vooral jonge) Japanners tijdens de oorlogsjaren.In deze dissertatie concentreer ik mij voornamelijk op een specifieke metafoor die ´inspanning van lichaam/geest´ en ´staal´ met elkaar verbindt (´Steel your mind and body´– shinshin-tanren). Deze metafoor werd zo krachtig dat zij van het conceptuele en lexicale niveau doorsijpelde naar het grafische niveau, met effect op de orthografie van de kanji karakters. Het functioneren ervan beschouwen we als ideologisch in die zin dat het bijdraagt tot een netwerk van ideeën, opinies en overtuigingen die als vanzelfsprekend of normaal worden meegedragen in het onderzochte discours.Het hoofdcorpus waarop het onderzoek is gebaseerd bestaat uit de twee grootste dagbladen in Japan tijdens de oorlog, Asahi Shimbun en Yomiuri Shimbun, tussen de jaren 1931 en 1945, alsook handleidingen voor moraalonderwijs en wettelijke documenten. Een secundair corpus bevat persoonlijke documenten, brieven en dagboeken geschreven door Japanse dienstplichtigen tijdens de oorlog.
Datum:15 jul 2016  →  14 jul 2017
Trefwoorden:TAALKUNDIGE PRAGMATIEK, TAAL EN IDEOLOGIE, POLITIEK DISCOURS, METAFOOR
Disciplines:Geschiedenis, Linguïstiek, Theorie en methodologie van de linguïstiek, Andere linguïstiek en literatuurwetenschappen