< Terug naar vorige pagina

Project

Seksueel, psychologisch en relationeel functioneren bij vrouwen na een heelkundige behandeling voor een gynaecologische kanker en borstkanker

 
We trachten door middel van een prospectief onderzoek gedetailleerde en realistische informatie te bekomen over anatomische veranderingen en de mogelijke gevolgen van een gynaecologische pelviene ingreep op het psychologisch, relationeel en seksueel welzijn. Alle vrouwen die een pelviene ingreep ondergaan voor een goedaardige of kwaadaardige gynaecologische aandoening worden gevraagd om deel te nemen aan onze studie. Na het ondertekenen van een informed consent vullen de vrouwen volgende vragenlijsten in voor de operatie en 6 maanden, 1 jaar en 2 jaren na de operatie: Beck Depression Inventory, Dyadic Adjustment Scale, WHO (five) Well-being Questionnaire, Short Sexual Functioning Scale, Impact of Event Scale, Questionnaire about Female Sexuality, Specific Sexual Problems Questionnaire and the Short Sexual Functioning Scale voor de partner.
We trachten bovendien de lange-termijn vaginale neveneffecten van radiotherapie en heelkunde  voor cervix- en endometriumkanker op te meten. Evaluatie van lengte van de vagina en de graad van vaginale stenose gebeurd door middel van een klinisch gynaecologisch onderzoek. Verder organiseren we informatie sessies over Vrouw zijn en seksualiteit tijdens en na behandeling van een gynaecologische kanker voor patiënten en partners. Deze sessies worden geëvalueerd door een kwalitatief onderzoek.
Datum:1 sep 2009 →  31 jan 2015
Trefwoorden:Gynaecological pathology, Pelvic surgery
Disciplines:Endocrinologie en metabole ziekten, Gynaecologie en verloskunde, Verpleegkunde
Project type:PhD project