< Terug naar vorige pagina

Project

Schatting van het rijbereik van elektrische voertuigen onder reële omstandigheden, gebaseerd op innovatieve verbruiksvoorspellende algoritmes. (IWT609)

Door het beperkte rijbereik van elektrische voertuigen is een accurate inschatting van het rijbereik des te belangrijker. Het rijbereik van een elektrisch voertuig wordt bepaald door de state of charge (SoC) van de batterij, en het verbruik van het voertuig. Het verbruik is afhankelijk van de kinematische parameters, het rijgedrag, verbruik van randapparatuur en vele andere externe parameters. Dit onderzoek concentreert zich op het ontwikkelen van innovatieve verbruiksvoorspellende algoritmes voor elektrische voertuigen om zo rijbereik schatting onder reële omstandigheden mogelijk te maken.

Er wordt gebruik gemaakt van verzamelede data in de proeftuinen waar meer dan 200 elektrische voertuigen worden gemonitord. Vertrekkende van deze data kunnenrij cycli, representatief voor reële gebruik van elektrische voertuigen, opgesteld worden. Gebruik makende van de cycli, in combinatie met weg testen worden de invloeden van rijgedrag, randapparatuur en de andere externe parameters op het verbruik in kaart gebracht. Deze correlaties zijn een belangrijke toevoeging in de huidige simulatietools van elektrische voertuigen. Door integratie van deze verbruikssimulaties in kortste weg algoritmes leidt dit tot het innovatieve verbruiksvoorspellende algoritme. In combinatie met accurate SoC kennis zal het algoritme toelaten te bepalen of een bestemming haalbaar is en wat de energie-efficiënte alternatieven zijn. Deze reële rijbereik schatter (RRS) voor elektrische voertuigen behandelen het probleem van "range-anxiety" en kunnen de introductie van een intelligent systeem in de wagen inluiden.

Datum:1 jan 2013  →  31 dec 2016
Trefwoorden:elektrische installaties, verlichting, elektrische voertuigen, elektrochemie, Kathodische bescherming
Disciplines:Elektrochemie, Automobielingenieurskunde, Modellering, Mechanica, Fysische chemie