< Terug naar vorige pagina

Project

SBO project : Naar efficiënte pijler II en III pensioenbeslissingen in België: Productinnovaties, doelstelling-gerichte pensioenplannen op maat en nudging (FWOSBO36)

Pensioenen in België zijn gebaseerd op drie pijlers: het staatspensioen
(pijler I), de aanvullende werk-gerelateerde pensioenen (pijler II) en de
individuele pensioenproducten (pijler III). Volgens de Pension Outlook
van de OESO is er actie nodig om een einde te maken aan de dalende
trend in de verhouding tussen pensioeninkomen (som van pijler I, II en
III pensioenen) en het inkomen uit arbeid op het moment van
pensionering. Door de toename van de levensduur, ongunstige
budgettaire omstandigheden en de aanhoudende lage rente zal deze
trend immers niet vanzelf omkeren.
In deze uitdagende omgeving is het wenselijk dat pensioensparen zo
efficiënt mogelijk gedaan wordt. Dit project draagt op vier manieren bij
aan een hogere efficiëntie ervan in pijler II en III.
Ten eerste ontwerpen we alle nodige managementtools voor tontines,
omkeerhypotheken en flexibele annuïteiten. Dit zal toelaten om de
pensioeninkomsten van gepensioneerden beter af te stemmen op
toestandaffhankelijke behoeften (bvb. meer pensioeninkomsten
ontvangen tijdens periode van ziekte).
Ten tweede ontwikkelen we een beslissingskader dat toelaat om
gedurende de hele levensloop zodanig te investeren dat hetgeen men
als pensioeninkomsten bekomt zo nauw als mogelijk aansluit met de
gewenste pensioeninkomsten.
Ten derde analyseren we individuele spaargegevens en voeren we
veldstudies uit om beter het feitelijke (pensioen-) spaargedrag van de
Belgische burger te begrijpen. Dit geeft ons inzicht in de
inefficientiegraad en het bepalen van acties die werkgevers, adviseurs
en beleidsmakers kunnen nemen om pensioenspaarders te sturen naar
het nemen van meer efficiente pensioenbeslissingen (nudgen).
Ten slotte formuleren we adviezen die de invoering van nieuwe
pensioenproducten moeten faciliteren. We ontwikkelen een (prototype
van) digitaal platform, PensionMaps, dat de burger doorheen het hele
beslissingsproces zal leiden.
Datum:1 okt 2020 →  Heden
Trefwoorden:pension
Disciplines:Bedrijfsmanagement
Project type:Samenwerkingsproject