< Terug naar vorige pagina

Project

SBO Project : Basiskamp Zero - De weg naar volautomatisch en autonoom testen (FWOSBO47)

De DevOps aanpak gecombineerd met een “cloud-native” applicatie
biedt disruptieve bedrijven (bv. Netflix, Spotify, Zalando, Amazon, Uber)
het strategisch voordeel om diensten snel en wereldwijd uit te rollen.
Andere software-intensieve bedrijven zullen ongetwijfeld volgen.
Ondanks de strategische voordelen, houden “cloud-native” applicaties
een risico in. Hun testbaarheid wordt belemmerd door nietdeterminisme
in het gedistribueerde en gebeurtenis-gestuurde gedrag
dat kenmerkend is voor hun dominante architecturale stijlen (d.w.z.
“micro-services” en “serverless”), wat wordt verergerd door de
dynamische omgeving (d.w.z. de “cloud”) waarin ze opereren.
Kwaliteitsgaranties bieden voor cloud-native applicaties blijft —zelfs met
een DevOps aanpak— een uitdaging.
De sleutel tot kwaliteitsgarantie met DevOps zijn testbatterijen die elke
verandering aan de code onder de loep nemen alvorens deze in
productie te zetten. Onderzoekers dromen zelfs van “zero-touch”
testing. Dan beslist een DevOps proces volautomatisch en autonoom
wanneer een verandering uitgerold kan worden. Het Basiskamp Zero
project zal grensverleggend onderzoek verrichten met als ultieme droom
het realiseren van “zero-touch” testen. Het project vertrekt van recente
doorbraken in test-generatie en test-amplificatie, en verrijkt deze voor
de specifieke context van “cloud-native” applicaties.
Een adviesgroep bestaande uit tien industriële partners zal het praktisch
nut van het onderzoek bewaken. De prototypes gebouwd tijdens het
project zullen eerst gevalideerd worden op zorgvuldig gekozen open
source systemen (TRL 3). Veelbelovende resultaten zullen verder
onderzocht worden in een realistische context door middel van
pilootprojecten (TRL 4). Een reeks demonstraties opgezet in de schoot
van het project zullen toelaten om vervolgprojecten op te zetten, zowel
in Vlaanderen als Europa. Licentieovereenkomsten (al dan niet in de
context van een spin-off) zijn mogelijkheid tot valorisatie op de lange
termijn.
Datum:1 okt 2022 →  Heden
Trefwoorden:Cloud computing, Coding tools and techniques, testing and debugging, Programming languages and technologies, software engineering
Disciplines:Cloud computing
Project type:Samenwerkingsproject