< Terug naar vorige pagina

Project

Satelliet-gebaseerde data assimilatie voor geïntegreerd gewas- en waterbeheer

In dit onderzoek zal ik mij richten op het verbeteren van bodem eigenschappen voor de simulaties van seizoensgebonden interacties tussen gewassen en bodemwater. Het onderzoek zet zich voort op het belang van het opschaven van bodem hydraulische parameters in grootschalige land surface models, zodat de verbeterde bodemvochtigheid schattingen kunnen bijdragen aan het optimaliseren van gewasproductie. Om dit doel te bereiken zullen dynamische vegetatie modules worden opgezet, voor een wederzijdse interactie tussen het water budget en vegetatie variabelen. Voor de simulatie van gewas responsen zal het Aquacrop model worden geïmplementeerd in het land surface model. Een belangrijk onderdeel van dit project is de assimilatie van satellietdata in het model om de bodemvochtigheid schattingen, en daarmee ook de vegetatie responsen, te verbeteren . De focus zal hierbij liggen op het gebruik van microgolf remote sensing, aangezien dit in eerder onderzoek al succesvol is toegepast voor schattingen in de vochtigheid van de bodem en in ander onderzoek een hoge potentie toont voor het verbeteren van schattingen in vegetatie variabelen. Datasets van agrarische velden in Europa en China zullen worden gebruikt voor evaluatie op lokale schaal voor zowel het land surface model als de data assimilatie. Voor evaluatie op grotere, regionale schaal zal gebruik worden gemaakt van satelliet beelden (optisch en microgolf). De verwachte uitkomst van dit project is een geoptimaliseerd waterbeheer beleid voor gewassystemen om de productie te verbeteren. Er zullen verschillende scenario’s in het model worden toegepast om optimale irrigatie methoden te onderzoeken, gericht op beschikbaarheid en verdeling van water en met inachtneming van klimaatscenario’s.

Datum:22 mrt 2019  →  Heden
Trefwoorden:Data assimilation, remote sensing, crop and water management
Disciplines:Modellering van milieu-ingenieurstechnieken
Project type:PhD project